วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

อักษรจีนมงคล 8 ประการ


8 คำนี้ เป็นคำที่ชาวจีนสมัยก่อนได้รับการสั่งสอนให้ยึดมั่นปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักธรรมสำคัญประจำใจตลอดชีวิต ซึ่งแต่ละคำก็มีหลักธรรมที่สมควรจดจำ และนำ ไปปฏิบัติตาม ดังนี้

หมายถึง ความจงรักภักดีต่อพระราชาหรือเจ้านายของตน เป็นลักษณะ โดดเด่นของวัฒนธรรมจีนที่เน้นคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่ มีความหมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง หลายคนคงรู้จักคำว่า "ตงฉิน" ตงฉิน คือขุนนาง ผู้มี ความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน

หมายถึง ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนทุกคน แต่โบราณมีผู้กล่าวไว้ว่าความกตัญญูนี้เอง ทำให้ชาวจีนสามารถรักษาบ้าน เมืองได้จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ชนชาติเก่าอย่าง โรมัน, กรีก ได้สิ้นสลายไป นานแล้ว
หมายถึง คุณธรรม เป็นคุณธรรมของบัณฑิต (สุภาพบุรุษ) จีนที่ขงจื้อ ยกย่องว่า เป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานของ คุณธรรมทั้งปวง เป็นความใจดี ใจกว้าง ความหวังดี ความเมตตากรุณาต่อ
หมายถึง ความรัก ความชอบ ความรู้สึกอันลึกซึ้งที่มีต่อคนหรือสิ่งของ เดิมเขียนแบบอักษรเก่าจะมีตัว ที่แปลว่าหัวใจประกอบอยู่ด้วย หมายถึงความรัก (ชอบ) อะไร ก็ต้องรักด้วยหัวใจแสดงถึงความจริงใจ ที่มีต่อความรักนั้น แต่ปัจจุบันตัว ได้เขียนแบบตัวย่อคือ โดยตัดตัวที่ แปลว่าหัวใจออกไป ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการทางภาษา

หมายถึง ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมอันเป็นที่นิยมว่าถูกต้อง และงดงาม ในสังคมที่ตกทอดมาแต่โบราณ

หมายถึง สัจจะ ซึ่งเป็น 1 ในคุณธรรม 8 ข้อของชาวจีน ที่แสดงออก ด้วยความยึดมั่น ไม่ทิ้งเพื่อนในยามยากหรือในยาม มีภัย ต่อสู้เพื่อความถูก ต้องอย่างเด็ดเดี่ยว

หมายถึง ความสันโดษมักน้อย ความไม่โลภ ซึ่งเป็นคุณธรรมของขุนนาง จีนสมัยโบราณ และเป็นคุณธรรมที่หล่อเลี้ยงความซื่อสัตย์สุจริตของชาวจีน
หมายถึง ความละอาย คล้ายหิริโอตัปปะ คนที่มีความละอายใจเป็น ประจำอยู่ในกมลสันดานนั้น ก็จะมีหลักเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้กระทำใดๆ ไปตามกิเลส ทะยานอยากของตน

8 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2552 20:17

  แค่ตัวเดียวแปลได้ยาวขนาดนี้เลยเนาะ

  อื่ม

  เทห์ดี

  ตอบลบ
 2. `*0*`
  ดีดีดี
  ความรู้ใหม่ ประดับสมอง
  เอาอีกๆๆๆ

  ตอบลบ
 3. Good ชอบครับ
  ชอบความหมาย
  มากเลย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2552 22:55

  ชอบภาษาจีนมากเลย

  ความหมายดี

  ยิ่งคำคมเพราะๆยิ่งชอบ

  เอามาอัพบ่อยๆนะคะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2552 23:02

  ภาษาจีนนี่น่าทึ่งจริงๆเลย

  ความหมายซึ้งมาก

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2552 23:11

  แค่คำไม่กี่คำแต่กลับได้คำแปลที่ดีมากๆ
  ภาษาจีนนี่น่าเรียนจริงๆเลย

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2552 07:21

  ข้อมูลแบบนี้แหละ...
  ชอบค่ะ
  จะได้ประดับความรู้

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2552 23:34

  งืมๆๆ น่าสนใจ กำลังทำทีสิต เกียวกับชุดอาหารจีนด้วย
  ถ้ามีเวลาเนะนำ และปรึกษาก็แอสมานะ
  Munleemong_org@hotmail.com

  ตอบลบ